Vergi Mevzuatı Yönünden Bağış ve Yardımlar Rehberi – 2023 Gelirleri

Vergi Mevzuatı Yönünden Bağış ve Yardımlar Rehberi 2023 takvim yılı gelirlerinin beyanına yönelik olarak mükelleflerimizin yıllık gelir vergisi beyann..

 

Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı

Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Tebliğ taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale…

 

Bağımsız Denetime Tabi Sektör Verileri ve Bu Verilere İlişkin Finansal Analiz Oranları Güncellendi

Bağımsız Denetime Tabi Sektör Verileri ve Bu Verilere İlişkin Finansal Analiz Oranları Güncellendi DUYURU KONU: Bağımsız Denetime Tabi Sektör Verileri…

 

Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması Hakkında Sirküler

Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması Hakkında Vergi Usul Kanunu Sirküleri 165 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile enflasyon düzeltmesi işlemlerinde kulla…

 

Diğer Kazanç ve İratların Vergilendirilmesi Rehberi – 2023 Gelirleri

Diğer Kazanç ve İratların Vergilendirilmesi Rehberi – 2023 Gelirleri 2023 takvim yılı gelirlerinin beyanına yönelik olarak mükelleflerimizin yıl…

 

Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi Resim ve Harç İstisnası (İhracat: 2024/1)

Mevzuatın Adı: İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisna…

 

İhracat ve Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası (Seri No:1)

Mevzuatın Adı: İhracat ve Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair…

 

İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutan Mükellefler İle Serbest Meslek Erbaplarında Amortisman Düzeltmesi

30.12.2023 tarihli ve 32415 sayılı (2. Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan 555 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile kazançlarını işletme hes… 

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark