Kıdem Tazminatı Tavanı Temmuz 2023

Kıdem Tazminatı Tavanı Temmuz 2023 1 Temmuz – 31 Aralık 2023 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü Sayı: 27998…

 

07 Temmuz 2023 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanan Mevzuat

07 Temmuz 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32241 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetlerine İlişkin 12/1/2009..

 

Geri Kazanım Katılım Payı ve ÖTV 3B Beyannamelerinde Değişiklik

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinde Değişiklik 2872 sayılı Çevre Kanununun Ek 11 inci maddesinin Bakanlığımıza vermiş olduğu yetkiye istinaden 6/…

 

Temmuz 2023 Vergi Takvimi

Temmuz 2023 Vergi Takvimi Vergiler – Harçlar – Bildirimler ve Diğerleri İlk Tarih Son Tarih Vergiler – Harçlar – Bildirimler

 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7332)

28 Haziran 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32235 Cumhurbaşkanı Kararı Karar Sayısı: 7332 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinde y…

 

SGK Genel Yazı – Türkiye’de Bulunulan Dönemdeki Sigortalılık Sürelerinin Borçlandırılması

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : E-40552758-203.05.15-74507406 Konu : Türkiye’de Bulunulan Dön…

 

SGK Genel Yazı E-15591373-010.06.01-75494731 – Alman Emeklilik Sigortası Kurumları ile İmzalanan Güvenli E-Posta Anlaşması

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı: E-15591373-010.06.01-75494731 Konu: Alman Emeklilik Sigortası Kuruml…

 

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı 2023/1

24 Haziran 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32231 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KARARI Karar Tarihi: 20/06/20…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark