7252 Sayılı Kanun SGK Teşviki Usul ve Esasları

7252 Sayılı Kanun SGK Teşviki Usul ve Esasları 7252 Sayılı Kanunla Düzenlenen Normalleşme Desteğinin Usul ve Esasları Belli Oldu ÖZET: Yapılan düzenle…

 

Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Değişiklik 28 Ağustos 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31227 Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 15/7/2015 t…

 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2020-32/58)

Türk Parası Kıymetini Koruma 2020-32/58 28 Ağustos 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31227 Hazine ve Maliye Bakanlığından: MADDE 1 – 4/9/2018 tarihli ve… 

 

SGK Genelgesi 2020/35 – 4447 Sayılı Kanunun Geçici 26 ncı Maddesinde Yer Alan Prim Desteği – Kısa Çalışmanın Sona Ermesi

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 41481264-207.02-E.10073996 Tarih: 27/08/2020 Konu : 4447 Sayılı Kanunun…

 

KDV Oranları ve Gayrimenkul Kiralamalarında Tevkifat Oranlarına İlişkin GİB Açıklamaları

Meslek mensuplarımızdan gelen sorular üzerine sorduğumuz sorularla ilgili olarak Gelir İdaresi Başkanlığı; Birliğimize hitaben yazdığı 20.08.2020 tarih ve E.92133 sayılı yazıda…

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 25/08/2020 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/103] Sayılı Kararı

660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 9’uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca; 19/09/2018 tarihli ve 30540 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları Uygulama Kapsamına İlişkin Kurul Kararının ekli listesinin dördüncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine karar verilmiştir.

COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler ile İlgili 2020/11 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

COVID-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, bu salgınla mücadeleyi ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmama ve kamu hizmetlerini aksatmama şartıyla…

SGK İşveren Sistemi Duyurusu – 52, 53, 54 ve 55 No.lu Belge Türlerinin İsim Değişikliği

Bilindiği üzere, 3713 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (j) bendine göre malullük aylığı bağlanmadan sadece 670 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası gereğince tazminat hakkından yararlandırılanlardan 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark