7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3 üncü Maddesi ile 4 üncü Maddesinde (Onüçüncü ve Ondördüncü Fıkraları Hariç) Yer Alan Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin, Anılan Maddelerde Belirtilen Sürelerin Bitiminden İtibaren Bir Ay Uzatılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3343)

Yapılandırılma Süresi Uzatıldı 30 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31350 Karar Sayısı: 3343 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmas…

 

7261 Sayılı Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7261 Sayılı Türkiye Çevre Ajansının Kurulması 30 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31350 Kanun No. 7261 Kabul Tarihi: 24/12/2020 BİRİNCİ BÖLÜM Am…

 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 522)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 522) 29 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31349 (Mükerrer) Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Ba…

 

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 313)

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 313) 29 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31349 (Mükerrer) Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkan…

 

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 87)

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 87) 29 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31349 (Mükerrer) Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkan… 

 

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 86)

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 86) 29 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31349 (Mükerrer) Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkan…

 

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 65)

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 65) 29 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31349 (Mükerrer) Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi…

 

2021 MTV – 2021 Motorlu Taşıtlar Vergisi

2021 MTV Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 53) 29 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31349 (Mükerrer) Hazine ve Maliye Bakanlığı (G…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark