Asgari Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Asgari Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik 01/07/2022 01 Temmuz 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31883 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: MADDE 1- 1… 

 

e-Belge Uygulamalarına İlişkin GİB Duyurusu Hakkında Açıklamalar

Belge Uygulamalarına İlişkin GİB Duyurusu Hakkında Açıklamalar Gelir İdaresi Başkanlığı’nca “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:509)’nde Değişi…

 

2021 Kurumlar Vergisi Beyannamesi Tam Tasdik Raporlarının Verilme Süresine İlişkin Duyuru

2021 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi Tasdik (Tam Tasdik) Raporlarının Verilme Süresine İlişkin Duyuru Başkanlığımıza intikal eden yazılardan; 2021 y…

 

KGK Duyurusu – BDDK’nın 24.06.2022 Tarihli Kurul Kararı (Bağımsız Denetime Tabi Olma) Hakkında

KGK Duyurusu BDDK’nın 24.06.2022 Tarihli Kurul Kararı (Bağımsız Denetime Tabi Olma) Hakkında Bilindiği üzere finansal istikrarın güçlendirilmesi ve ka… 

 

Defter-Beyan Sistemi Genel Kullanım Kılavuzu Güncellendi

Defter-Beyan Sistemi Genel Kullanım Kılavuzu Güncellendi Defter-Beyan Sistemi Genel Kullanım Kılavuzu güncellenmiştir. Defter-Beyan Sistemi Genel Kull…

 

7412 Sayılı İstanbul Finans Merkezi Kanunu

7412 Sayılı İstanbul Finans Merkezi Kanunu 28 Haziran 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31880 Kanun No: 7412 Kabul Tarihi: 22/9/2022 Amaç ve kapsam MADD… 

 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5752)

GVK Geçici 67 nci Maddesi Tevkifat Oranları 5752 28 Haziran 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31880 Karar Sayısı: 5752 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununu..

 

Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar 28/06/2022 28 Haziran 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31880 Hazine ve Maliye Bakanlığından:  MADDE 1- 3…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark