Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 33)

KDV Uygulama Tebliği (Seri No: 33) 29 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31349 (Mükerrer) Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’nd…

 

Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 19)

Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 19) 29 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31349 (Mükerrer) Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi…

 

Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 8)

ÖTV (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği (Seri No: 8) 29 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31349 (Mükerrer) Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir… 

 

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkârlara Kredi Kullandırılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3340)

Halk Bankası Kredi Kullandırılması 3340 29 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31349 Karar Sayısı: 3340 Ekli “Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketinc…

 

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Türk Ticaret Kanununun 376 Maddesinin Uygulanması 26 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31346 Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 14/9/2018 tarihli v… 

 

2021 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi

2021 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi 26 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31346 Adalet Bakanlığından: Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin ama…

 

İşletmeler ve İşyerlerinin Araç Park Hizmetlerinin (Vale) Yürütülmesine İlişkin Yönetmelik

Araç Park Hizmetlerinin (Vale) Yürütülmesi 25 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31345 İçişleri Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: A… 

 

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 3327)

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliksin yürürlüğe konulmasına, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih ve 486 Numaralı …

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark