I Sayılı Listeye İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyannamesinde Değişiklik

I Sayılı Listeye İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyannamesinde Değişiklik Rafineri ve petrokimya tesislerinde üretilerek imalatta kullanılan veya imalat…

 

SGK Genel Yazı – 5510/Ek 17. Madde Mahsup İşlemi

SGK Genel Yazı – 5510/Ek 17. Madde Mahsup İşlemi T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : E-41481264-207.0…

 

2021 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı

2021 Yılı Birinci Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı  T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi K…

 

Anayasa Mahkemesinin E: 2020/61 Sayılı Kararı – 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun

Anayasa Mahkemesinin E: 2020/61 Sayılı Kararı 17 Mart 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31426 Anayasa Mahkemesi Başkanlığından; Esas Sayısı : 2020/61 Ka…

 

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde Yapılan Düzenlemeler

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde Yapılan Düzenlemeler 7263 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılma…

 

SGK Genel Yazı – Parasal Sınırlar ve Oranlar

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı : E-55625784-952.99-21798508 Tarih: 10.03.2021 Konu : Parasal Sınırlar ve O…

 

SGK Genel Yazı – Belgelerin Verilme Süresinin Ertelenmesi

SGK Genel Yazı – Belgelerin Verilme Süresinin Ertelenmesi T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı :E-515923…

 

Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Taşıt Satışlarında Taksit 16 Mart 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31425 Ticaret Bakanlığından: MADDE… 

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark