Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

Faktoring şirketlerinin kuruluşunda nakden ödenecek sermaye tutarının artırılması, sermaye piyasalarının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işleyişi ve gelişmesi ile birlikte yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması

Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Hakkında Tebliğ

Bu Tebliğin amacı, esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları yönetim kurullarınca genel kurula sunulan faaliyet raporlarının hazırlanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 65) (Parasal Sınırlar ve Oranlar)

Muhasebat Tebliği (Sıra No: 65) (Parasal Sınırlar ve Oranlar) 06 Şubat 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31031 Hazine ve Maliye Bakanlığından: Amaç ve k…

 

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2)

Geri Kazanım Katılım Payı Tebliği 2 05 Şubat 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31030 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MADDE 1..

 

2020 Yılı Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği Tutarlarına İlişkin Tebliğ

2020 Özel Eğitim Desteği 05 Şubat 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31030 Hazine ve Maliye Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) 25/8/2011 tarihli…

 

2020 Yılı Beyannamelerini Meslek Mensuplarına İmzalatmak Zorunda Olan Mükellefler

2020 Yılı Beyannamelerinin İmzalattırılması Zorunluluğuna İlişkin Tutarlar ÖZET: Kurumlar vergisi veya ticari, zirai ve mesleki kazancı nedeniyle gerç…

 

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi – Uygulama İç Genelgesi 2020/1

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulama İç Genelgesi 2020/1 T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Sayı: 29537098-010.06.01[165…

 

2020 Diğer Ücret Gelirlerinin Vergilendirilmesi Rehberi

2020 Diğer Ücret Gelirlerinin Vergilendirilmesi Rehberi 2020 yılında diğer ücret geliri elde eden hizmet erbaplarına yönelik olarak “Diğer Ücret Gelir… 

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark