Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2301)

Bazı Mallara Uygulanacak ÖTV 2301 26 Mart 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31080 Karar Sayısı: 2301 Bazı mallara uygulanacak özel tüketim vergisi oran…

 

2020 Yılı Asgari Ücret Destek Tutarı

2020 Yılı Asgari Ücret Destek Tutarı 2020 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Destek Tutarı Belli Oldu ÖZET : 24/3/2020 tarihinde TBMM’de kanunlaşan asga… 

 

Kısa Çalışma Ödeneği Sıkça Sorulan Sorular

Kısa Çalışma Ödeneği Sıkça Sorulan Sorular 1. Bu uygulamadan kaç ay yararlanabilirim? Kısa çalışma ödeneğinin süresi üç ayı aşmamak kaydıyla kısa çalı…

 

İcra ve İflas Takiplerinin Durdurulması Hakkında Adalet Bakanlığı Genelgesi

İcra ve İflas Takiplerinin Durdurulması Genelgesi T.C. ADALET BAKANLIĞI İcra İşleri Dairesi Başkanlığı Sayı : 86420598-296/2543 Tarih: 24/03/2020 Konu…

 

VUK 518 – Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 518) Koronavirüs Mücbir Sebep

VUK 518 – Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 518) 24/03/2020 tarihli ve 31078 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kan…

 

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

KOBİ Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası 25/03/2020 25 Mart 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31079 Hazine ve Maliye Bakanlığından: MADDE 1 – 24/12/…

 

COVID-19 Salgını Nedeniyle Zarar Gören Esnaf ve Sanatkârların, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Düşük Faizli Kredi Kullandırılmasına İlişkin Kararlar Kapsamındaki Kredi Borçlarının Ertelenmesine Dair Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2283)

COVID-19 Zarar Gören Esnaf Halk Bankası 2283 25 Mart 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31079 Karar Sayısı: 2283 COVID-19 salgını nedeniyle zarar gören e… 

 

KGK Kararı 75935942-050.01.04-[01/47] – Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Yapılacak Denetimler

Konkordato Yapılacak Denetimler 25 Mart 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31079 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: KURUL KARARI… 

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark