2019 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı

2019 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı  T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kuru…

 

Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Açıklamaları

Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Açıklamaları Metruk binaların gerekirse yıkılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığın…

 

2019 Mali Tatil – Bazı SGK Yükümlülükleri Ertelendi

Bazı SGK Yükümlülükleri Ertelendi 2019 Temmuz Ayındaki Bazı SGK Yükümlülükleri Ertelendi ÖZET: Mali tatil nedeniyle 2 Temmuz ila 25 Temmuz tarihleri a…

 

2019 2. Dönem Kıdem Tazminatı Tavanı

2019 2. Dönem Kıdem Tazminatı Tavanı 01/07/2019-31/12/2019 Tarihleri arasında işçilere ödenecek Kıdem Tazminatı Tavanı T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI…

 

Mali Tatil SGK Genel Yazı

2019 Mali Tatil SGK Genel Yazı T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 24010506-010.07.01-E.9656640 Tarih. 03/0…

 

Mali Tatil Mevzuatı

2019 Mali Tatil Mevzuatı (1) Her yıl temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) malî tatil uygulanır. Haziran ayının son gününün tatil gün…

 

Ürün İhtisas Borsasının Kuruluş, Faaliyet, İşleyiş ve Denetim Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ürün İhtisas Borsasının Kuruluş 02 Temmuz 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı : 30819 Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 10/8/2017 tarihli ve 30150 sayılı Re…

 

31/12/2017 Tarihinden Önce Yapılmış Ruhsatsız veya Ruhsat ve Eklerine Aykırı Yapılar İçin Yapı Kayıt Belgesi Almak Üzere Başvuruda Bulunmuş Olanların Yapı Kayıt Bedeli Ödeme Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1267)

31/12/2017 tarihinden önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için Yapı Kayıt Belgesi almak üzere başvuruda bulunmuş olanların yapı kayıt bedeli ödeme süresinin uzatılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 3194 sayılı İmar Kanununun geçici 16 ncı maddesi gereğince karar verilmiştir.

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark