2023 Yılı Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği Tutarlarına İlişkin Tebliğ

MADDE 1- (1) 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca, engelliler için sağlık kurulu raporu düzenlemeye yetkili sağlık kurum…

SGK Genelgesi 2023/1 – 7417 Sayılı Kanunun SGK Görev Alanındaki Hükümlerinin Uygulanması

SGK Genelgesi 2023/1 7417 Sayılı Kanunun SGK Görev Alanındaki Hükümlerinin Uygulanması T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Gen…

 

2023 Maliyet Hesaplarının 7/A ve 4/B Seçeneklerine Göre Tutulmasına İlişkin Hadler

2023 Maliyet Hesaplarının 7/A ve 4/B Seçeneklerine Göre Tutulmasına İlişkin Hadler 26/12/1992 tarihli ve 21447 (M) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1…

 

Vergi Takvimi Ocak 2023

Vergi Takvimi Ocak 2023 Vergiler-Harçlar-Bildirimler ve Diğerleri – Ocak 2023 İlk Tarih Son Tarih Vergiler-Harçlar-Bildirimler ve Diğerleri 01/1…

 

2023 Denetim Yetkilendirme Belgeleri (Bağımsız Denetçi) ve Müşavirlik (SMMM, YMM) Ruhsat Harçları

2023 Denetim Yetkilendirme Belgeleri ve Müşavirlik Ruhsat Harçları Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 91) (1) Sayılı Liste … XIV- (6322 sayı…

 

2023 Yılı SM, SMMM ve YMM Asgari Ücret Tarifesi

2023 Yılı SM, SMMM ve YMM Asgari Ücret Tarifesi 2023 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari… 

 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 544) – VUK 544

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 544) VUK 544 30 Aralık 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32059 (2. Mükerrer) Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir…

 

2023 SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 46) – YMM Tasdik Raporu

2023 SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 46) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 46) 3… 

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark