Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği Statüsü (Karar Sayısı: 2678)

Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği Statüsü 28 Haziran 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31169 Karar Sayısı: 2678 Ekli “Türkiye Ödeme v…

 

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı (E: 2020/1, K: 2020/1)

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kararı (E: 2020/1 K: 2020/1) 26 Haziran 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31167 Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulundan:…

 

2020 Konkordato Gider Avansı Tarifesi

2020 Konkordato Gider Avansı Tarifesi 26 Haziran 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31167 Adalet Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin..

 

7247 Sayılı Bazı Kanun ve Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

7247 Sayılı Bazı Kanun ve Kararnamelerde Değişiklik 26 Haziran 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31167 Kanun No: 7247 Kabul Tarihi: 18/06/2020 MADDE 1-…

 

Huzur Hakkı Ödemeleri SGK Primine Tabi midir?

Huzur Hakkı Ödemeleri SGK Primine Tabi midir? ÖZET: 1) Huzur hakkı ödenecek kişi, aynı yerde 5510 sayılı Kanunun 4-1/a kapsamında çalışıyorsa bu kişiy…

 

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 23/06/2020 Tarihli ve 2020/482 Sayılı Kararı

VERBİS Süre Uzatımı 25 Haziran 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31166 Kişisel Verileri Koruma Kurumundan: KARAR Karar Tarihi: 23/06/2020 Karar No: 2020… 

 

2020 Mali Tatil – Bildirim ve Beyan Süreleri

2020 Mali Tatil – Bildirim ve Beyan Süreleri ÖZET: 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına ve…

 

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı (E: 2020/9, K: 2020/2)

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu (E: 2020/9 K: 2020/2) 24 Haziran 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31165 DANIŞTAY KARARI Danıştay Vergi Dava Dairel…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark