Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Özel Hastaneler Yönetmeliği Değişiklik 31 Mayıs 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30790 Sağlık Bakanlığından: MADDE 1 – 27/3/2002 tarihli ve 24708 sayıl…

 

2019 İŞKUR Teşvik ve Destekleri

2019 İŞKUR Teşvik ve Destekleri İlave İstihdam Teşviki 27.03.2018 tarihli ve 30373 sayılı (2. mükerrer) Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 71…

 

Vergiden Muaf Çalışan ve İş Sözleşmesi Net Ücret Olan Sigortalının SPEK’e Esas Brüt Ücretinin Hesaplanması

Vergiden Muaf Çalışan Brüt Ücreti Vergiden Muaf Çalışan ve İş Sözleşmesi Net Ücret Üzerinden Yapılan Sigortalının SPEK’e Esas Brüt Ücreti Vergi…

 

Emekli Aylığı, Sigortalının Kasıt veya Kusuru Olmaksızın Kesilenlere Eksik Kalan Prim Ödeme Gün Sayısını Borçlanarak Yeniden Emekli Aylığı Alma Hakkı Sağlandı

Emekli Aylığı Kesilenler Yeniden Emekli Emekli Aylığı, Sigortalının Kasıt veya Kusuru Olmaksızın Kesilenlere Eksik Kalan Prim Ödeme Gün Sayısını Borçl…

 

İş Göremezlik Raporlarında Aranan Başhekim Onayı Kaldırıldı

İş Göremezlik Başhekim Onayı Sigortalılara Ödenen Geçici İş Göremezlik Ödeneklerine Esas İş Göremezlik Raporlarında Aranan Başhekim Onayı Kaldırıldı Ö…

 

Anayasa Mahkemesinin E. 2019/5, K. 2019/24 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesi E. 2019/5 30 Mayıs 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30789 Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2019/5 Karar Sayısı: 2019/2…

 

2019 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi

2019 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi 30 Mayıs 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30789 Adalet Bakanlığından: Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amac…

 

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yapı Denetim Uygulama Değişiklik 30 Mayıs 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30789 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MADDE 1 – 5/2/2008 tarihli ve 26778…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark