VUK Sirküleri 170 – Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması

170 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri İle Enflasyon Düzeltmesi İşlemlerinde Kullanılacak 2024/Ocak-Haziran Aylarına Ait Ortalama Ticari Kredi Faiz Ora…

 

5510 Sayılı Kanunun Ek 20 nci Maddesinin İptaline İlişkin Yapılacak İşlemler – SGK Genel Yazı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : E-98547999-010.07.01-97463086 Konu : 5510 sayılı Kanunun ek 20 nci…

Vergiden İstisna Yurtiçi Harcırah Tutarları – Temmuz/Aralık 2024

1 Temmuz 2024 – 31 Aralık 2024 Tarihleri Arasında Yurt İçi ve Yurt Dışı Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları 18 Ocak 2024 tarihli ve 324…

 

2024 Kıdem Tazminatı Tavanı – Temmuz 2024

2024 Kıdem Tazminatı Tavanı – Temmuz 2024 2024 Kıdem Tazminatı Tavanı (01/01/2024 – 30/06/2024) = 35.058,58 TL 2024 Kıdem Tazminatı Tavanı… 

 

Mali Tatil Başladı – Temmuz 2024 Vergi Takvimi

Mali Tatil Başladı – Temmuz 2024 Vergi Takvimi 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanununa göre, her yıl temmuz ayının birinden yirm… 

 

İndirilecek KDV Listesinde Yapılan Değişiklikler – Dijital Vergi Dairesi Duyurusu

06/2024 dönemi ve sonraki dönemlerden itibaren geçerli olmak üzere, İnternet Vergi Dairesinden girişi yapılan İndirilecek KDV Listesi Formatında değiş…

 

7518 sayılı Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7518 sayılı SPK’da Değişiklik – Kripto Varlıklar 02 Temmuz 2024 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32590 Kanun No: 7518 Kabul Tarihi: 26/06/2024 M…

 

Vergi Takvimi – Temmuz 2024

Vergi Takvimi – Temmuz 2024 İlk Tarih Son Tarih VERGİLER/HARÇLAR/BİLDİRİMLER VE DİĞERLERİ 01/06/2024 01/07/2024 Mayıs 2024 Dönemine Ait Mal ve H…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark