Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemine Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Reasürans Desteğine Dair Karar (Karar Sayısı: 2326)

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası 2326 30 Mart 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31084 Karar Sayısı: 2326 Ekli “Devlet Destekli Ticari Alacak Sigo…

 

Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2325)

Kredi Garanti Kurumları Hazine Desteği 2325 30 Mart 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31084 Karar Sayısı: 2325 Ekli “Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan…

 

Kısa Çalışma Ödeneği Başvuruları – Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Kısa Çalışma Ödeneği Başvuruları Kısa Çalışma Ödeneği Başvurularında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ÖZET: Kısa Çalışma ödeneğinden yararlanmak için,..

 

Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2020/11)

Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretler 2020/11 29 Mart 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31083 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: MAD…

 

Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Banka Kartları ve Kredi Kartları 28/03/2020 28 Mart 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31082 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: MADDE 1 – 10/3…

 

Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2016/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2020/10)

Kredi Kartı Azami Faiz Oranları 2020/10 28 Mart 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31082 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: MADDE 1 – 12/11/2016 tari…

 

Meslek Mensubu Adayı Stajyerler İçin Alınan Tedbirler

Meslek Mensubu Adayı Stajyerler İçin Alınan Tedbirler Korona Virüs Pandemisi Nedeniyle Stajyerlerimiz İçin Alınan Tedbirler Korona virüs pandemisi ned…

 

7226 Sayılı Kanun Açıklamaları

7226 Sayılı Kanun Açıklamaları ÖZET: 1) 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’na eklenen ve 1/4/2020 tarihinde yürürlüğe girmesi planlanan Konaklama Verg… 

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark