7256 Sayılı Kanun SGK İstihdama Dönüş Desteği

SGK İstihdama Dönüş Desteği 7256 Sayılı Kanunla Düzenlenen İstihdama Dönüş Desteğinin Usul ve Esasları Belli Oldu ÖZET: İstihdama Dönüş Prim Desteği k…

 

SGK Genelgesi 2020/50 – 4447 Sayılı Kanunun Geçici 27 nci Maddesinde Yer Alan Prim Desteği

SGK Genelgesi 2020/50 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : E-41481264-207.02-14620444 Tarih: 26.11.2020 Konu…

 

SGK Genelgesi 2020/49 – 4447 Sayılı Kanunun Geçici 28 inci Maddesinde Yer Alan Prim Desteği

SGK Genelgesi 2020/49 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : E-41481264-207.02-14620164 Tarih: 26.11.2020 Konu…

 

7256 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ

7256 Sayılı Kanun Gümrük Alacaklarının Yapılandırılması 27 Kasım 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31317 Ticaret Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 –… 

 

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1)

7256 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) 27 Kasım 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31317 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığından:…

 

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2020/17)

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/17) 27 Kasım 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31317 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: MADDE 1 – 25… 

 

Mücbir Sebep Kapsamındaki Mükelleflerin Nisan 2020 Dönemi Borçları

Mücbir Sebep Nisan 2020 Dönem Borçları Mücbir Sebep Halinde Olduğu Kabul Edilen Mükelleflerin Nisan 2020 Dönemi Borçlarına İlişkin Hatırlatma ÖZET: 51… 

 

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 24/11/2020 24 Kasım 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31314 Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: GENEL HÜKÜMLER Amaç…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark