Dernek, Vakıf, Sandık ve Diğer Kuruluşlardan Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarımlara İlişkin Genelge (2022/4)

Dernek-Vakıf-Sandık ve Diğer Kuruluşlar BES Aktarımları Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bu Genelge, 4632 sayılı Bire…

 

33. Vergi Haftası – 21-27 Şubat 2022

33. Vergi Haftası – 21-27 Şubat 2022 Anayasamızda belirtildiği gibi; herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre vergi ödemekle…

 

2022 Kanuni Faiz ve Temerrüt Faiz Oranları

2022 Kanuni Faiz ve Temerrüt Faiz Oranları Hazine ve Maliye Bakanlığından: KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZ ORANLARI (TL) 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temer… 

 

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 74) (Parasal Sınırlar ve Oranlar)

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 74) (Parasal Sınırlar ve Oranlar) 19 Şubat 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31755 Hazine ve Maliye Ba..

 

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Nezdindeki Verilerin Korunmasına ve İşlenmesine İlişkin Yönetmelik

Sosyal Güvenlik Kurumu Nezdindeki Verilerin Korunması 19 Şubat 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31755 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: BİRİNCİ BÖ…

 

BES Cayma ve Ayrılma Hakkı ve 45 Yaş Üstü Çalışanlar Hakkında Duyuru

BES Cayma ve Ayrılma Hakkı ve 45 Yaş Üstü Çalışanlar Hakkında Duyuru Otomatik Katılım Sistemi Kapsamında Cayma ve Ayrılma Hakkını Kullanan Çalışanları…

 

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Bilirkişi Ücret Tarifesi

adaletHukuk Muhakemeleri Kanunu Bilirkişi Ücret Tarifesi 01 Ekim 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29844 Adalet Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu..

 

Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

hazine29 Mayıs 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29726 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan: MADDE 1 – 14/7/2007 tarihli ve 26582 sayılı Resmî Gazete’d…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark