Anayasa Mahkemesinin 9/6/2020 Tarihli ve 2015/4255 Başvuru Numaralı Kararı – Vergi Ziyaı Cezalı KDV’nin İptali İstemi

Anayasa Mahkemesi Kararı 2015/4255 Vergi Ziyaı Cezalı KDV’nin İptali İstemi 15 Eylül 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31245 Anayasa Mahkemesi Baş…

 

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği 10 Eylül 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31240 Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak…

 

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 2945)

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları 2945 09 Eylül 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31239 Karar Sayısı: 2945 Ekli “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İli… 

 

Tarım Sigortaları Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tarım Sigortaları Uygulama Değişiklik 09 Eylül 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31239 Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:…

 

Yer Altı Kömür İşletmelerinde İşçi Maliyetlerine Uygulanacak Desteğe İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Kömür İşletmeleri İşçi Maliyetleri Desteği 05 Eylül 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31235 Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: MADDE 1 – 3/6/20… 

 

22/5/2003 Tarihli ve 4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/9/2020 Tarihinden İtibaren İki Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2930)

4857 Sayılı Geçici 10 uncu Maddesi Süre Uzatımı 2930 04 Eylül 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31234 Karar Sayısı: 2930 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayıl…

 

5510 sayılı Kanunun Ek 10 Maddesi Kapsamında Şirket Ortağı Olan veya Mesleğini Serbest Olarak İcra Eden Hekimler

5510 sayılı Kanunun Ek 10 Maddesi T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 87838906-202.99-E.10300024 Tarih: 01/… 

 

Kısa Çalışma Sonrası Normalleşme Desteği Soru-Cevap

Normalleşme Desteği Soru-Cevap 4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 26.MADDESİ KAPSAMINDA UYGULANAN PRİM DESTEĞİ 1.7252 sayılı Kanunla 4447 sayılı İşsizlik Sigo…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark