Yeni Konut Finansman Programına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 6865)

24 Şubat 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32114 Cumhurbaşkanı Kararı Karar Sayısı: 6865 Ekli “Yeni Konut Finansman Programına İlişkin Karar”ın yürürlüğ…

 

SGK Genelgesi 2023/8 – Meslek Mensuplarına İlişkin Erteleme

SGK Genelgesi 2023/8 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı: E-51592363- 64581680 Tarih: 23/02/2023 Konu: Meslek…

 

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 6830)

23 Şubat 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32113 Cumhurbaşkanı Kararı Karar Sayısı: 6830 Ekli “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlar…

 

Olağanüstü Hal Kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Alanına İlişkin Alınan Tedbirler (Kararname Numarası: 125)

22 Şubat 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32112 Kararname Numarası: 125 Amaç MADDE 1– (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin amacı, 8/2/2023 tari…

 

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 6825)

22 Şubat 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32112 Karar Sayısı: 6825 Ekli “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasın… 

 

Vergi Usul Kanunu Sirküleri/151 – Teminat Verme Süreleri

T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/151 Konusu : Deprem bölgelerinde bulunan mükelleflerin, 531 Sıra… 

 

Kazançları Basit Usulde Tespit Edilen Mükelleflerde Gelir Vergisi İstisnası Rehberi Yayınlandı

Kazançları Basit Usulde Tespit Edilen Mükelleflerde Gelir Vergisi İstisnası Rehberi Yayınlandı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20/A maddesine göre, b…

 

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 15)

Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 15) 17 Şubat 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32107 H…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark