Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Kültür Varlıkları İhale 16 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30423  Kültür ve Turizm Bakanlığından: MADDE 1 – 25/7/2013 tarihli ve 28718 sayılı Re…

 

Denetim Kuruluşları ve Denetçiler Tarafından KGK’ya Yapılacak Bildirimler ve Süreleri

KGK Bildirimleri Bağımsız Denetim Yönetmeliği uyarınca denetim kuruluşları ve denetçiler tarafından Kurumumuza (Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Stan…

 

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 02/04/2018 Tarihli ve 2018/32 Sayılı Kararı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu 2018/32 15 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30422  Kişisel Verileri Koruma Kurumundan: Karar Tarihi: 02/04/2018 Ka…

 

Organik Arıcılık Yapan Yetiştiricilerin Desteklenmesine Dair Tebliğ (No: 2018/23)

Organik Arıcılık 2018/23 15 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30422  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak…

 

Biyosidal Ürünle İşlenmiş Eşyalar Tebliği

Biyosidal Ürünle İşlenmiş Eşyalar Tebliği 13 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30420 Sağlık Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve..

 

Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4)

ÖTV I Sayılı Liste 4 12 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30419 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MADDE 1 – 18/4/2015 tarihli ve 2…

 

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-48.1.c)

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları III-48.1.c 10 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30417  Sermaye Piyasası Kurulundan: MADDE 1 – 28/5/2013 tarihli v…

 

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar BKK 2018/11658

BKK 2018/11658 KDV 09 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30416  Karar Sayısı : 2018/11658 Ekli “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi O…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark