KOSGEB Destek Programları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

KOSGEB Destek Programları 04 Temmuz 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30468 Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığ…

 

KHK 698 – 477 Sayılı Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

KHK 698 04 Temmuz 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30468 477 Sayılı Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Ka…

 

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 49 – Yeniden Değerleme Oranı

2018/2 Yeniden Değerleme Oranı  T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 49 Konusu        : Geçi…

 

Oda Bulunmayan İlçelerdeki Esnaf ve Sanatkarların Oda Kaydı

Oda Bulunmayan İlçelerdeki Esnaf ve Sanatkarların Oda Kaydı T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü Sayı : 96884937-421….

 

Kooperatiflerin Kuruluş ve Anasözleşme Değişiklik İşlemleri ile Kurucu Ortak Sayıları ve Çalışma Bölgelerinin Belirlenmesi Hakkında Tebliğ

Kooperatif Kuruluş Ana Sözleşme 02 Temmuz 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30466 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak v…

 

Bir Benden Bir Senden Teşviki

Bir Benden Bir Senden Teşviki ÖZET: İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren, 2017 yılında çalıştırdığı sigortalı sayısı 1-3 arasında olan ve ustalı..

 

Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarlarının Yeniden Tespit Edilmesi Hakkında Karar BKK 2018/11999

ÖTV  2018/11999 30 Haziran 2018 tarihli Resmi Gazete Sayı: 30464 Karar Sayısı : 2018/11999 Ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 27/6/…

 

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 3 üncü Maddesi Uyarınca Hesaplanacak Ek Fiyat Farkına İlişkin Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar BKK 2018/11993

4735 Sayılı Kanun Ek Fiyat Farkı 2018/11993 30 Haziran 2018 tarihli Resmi Gazete Sayı: 30464 Karar Sayısı : 2018/11993 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşme…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark