2020/21 Sayılı SGK Genelgesi İle Bazı Sigortalılık İşlemlerinde Yapılan Değişiklikler

2020/21 Sayılı SGK Genelgesi İle Bazı Sigortalılık İşlemlerinde Yapılan Değişiklikler SGK Sigortalılık İşlemlerinde Yapılan Değişiklik Yaptı ÖZET: 202…

 

Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2706)

Kısa Çalışma Ödeneği Süre Uzatımı 30 Haziran 2020 Tarihli Resmi Gazete Cumhurbaşkanı Kararı Sayı: 31171 Karar Sayısı: 2706 Yeni koronavirüs (Covid-19)…

 

22/5/2003 Tarihli ve 4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin Bir Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2707)

4857 Sayılı İş Kanunu Geçici 10 uncu Maddesi Süre Uzatımı 30 Haziran 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31171 Cumhurbaşkanı Kararı Karar Sayısı: 2707 22/…

 

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 29/11/2019 Tarihli ve E: 2018/5, K: 2019/6 Sayılı Kararı

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu E: 2018/5 30 Haziran 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31171 Yargıtay Başkanlığından: YARGITAY İÇTİHADI…

 

SGK Genelgesi 2020/21 – 2013/11 sayılı Genelgede Değişiklik

SGK Genelgesi 2020/21 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı: 92604331 010.06.02 E. 7267869 Tarih: 19/06/202…

 

Yurt Dışında Bulanan Varlıkların Getirilmesi ve Yurt İçinde Bulunan Varlıkların İşletme Kayıtlarına Alınması

Yurt Dışında Bulunan Varlıkların Türkiye’ye Getirilmesi veya Yurt İçinde Bulunan Varlıkların İşletme Kayıtlarına Dahil Edilmesine İlişkin Bildirim ve…

 

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2681)

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı 2681 28 Haziran 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31169 Karar Sayısı: 2681 Ekli “Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Y… 

 

Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği Statüsü (Karar Sayısı: 2678)

Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği Statüsü 28 Haziran 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31169 Karar Sayısı: 2678 Ekli “Türkiye Ödeme v…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark