Archive for the ‘Genel’ Category

4/7/1956 Tarihli ve 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2021 Yılında Verilecek İlave Tediyenin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3348)

6772 Sayılı Kanun 2021 İlave Tediye 3348 31 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31351 Karar Sayısı: 3348 1- 4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun k…  

2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Alınacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarına İlişkin Tebliğ (2021/1)

2021 Geri Kazanım Katılım Payı Tutarları (2021/1) 30 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31350 (Mükerrer) Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 9/8/19..  

Defter Beyan Sistemi Duyurusu 2021 Bilanço Usulü Esasından, İşletme Hesabı Esasına Geçiş

Defter Beyan Sistemi Duyurusu 2021 Bilanço Usulü Esasından İşletme Hesabı Esasına Geçiş 01.01.2021 tarihinden itibaren “Bilanço Usulü Esasına” göre gö…  

Defter Beyan Sistemi Duyurusu 2021 İşletme Hesabı Esasından, Bilanço Usulü Esasına Geçiş

Defter Beyan Sistemi Duyurusu 2021 İşletme Hesabı Esasından, Bilanço Usulü Esasına Geçiş 01.01.2021 tarihinden itibaren “İşletme Hesabı Esasına” göre…   

Defter Beyan Sistemi Duyurusu 2021 Yılına Geçiş İşlemi

Defter Beyan Sistemi 2021 Yılına Geçiş İşlemi Defter-Beyan Sistemini öteden beri kullanan mükelleflerin “2021” yılına ilişkin yeniden başvuru yapmalar…  

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Bilirkişi Ücret Tarifesi

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Bilirkişi Ücret Tarifesi 01 Ekim 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29844 Adalet Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu..  

Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29 Mayıs 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29726 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan: MADDE 1 – 14/7/2007 tarihli ve 26582 sayılı Resmî Gazete’d…  

Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 13)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 14)

10 Mart 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29649 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 19/2/2013 tarihli ve 28564 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan…  

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark