Archive for the ‘Genel’ Category

e-Defter Beratlarının Aylık veya Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yüklenebilmesi

e-Defter Beratlarının Yükleme Dönemleri e-Defter Beratlarının Aylık veya Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yüklenebilmesine İlişkin Duyuru Bilindiği üzer…   

Ticaret Sicili Müdürlükleri Hakkında Tebliğ

Ticaret Sicili Müdürlükleri Hakkında Tebliğ 17 Ocak 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31011 Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak v…  

Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2020/1)

2020 Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar 17 Ocak 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31011 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: MADDE 1 – 2…  

Avukatlara Hususi Damgalı Pasaport Düzenlenmesine Dair Yönetmelik

Avukatlara Hususi Damgalı Pasaport 17 Ocak 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31011 İçişleri Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin…  

Mesleki Sorumluluk Sigortasının Yaptırılması ve Poliçelerin Bildirilmesi

Mesleki Sorumluluk Sigortasının Yaptırılması ve Poliçelerin Bildirilmesi Mesleki Sorumluluk Sigortasının Yaptırılması ve Poliçelerin Kurumumuza Bildir…  

Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulaması İle İlgili Olarak Vergi Usul Kanunu Sirküleri/122

Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulaması Vergi Usul Kanunu Sirküleri/122 Açıklamalar: 13 Ocak 2020 tarihli ve 122 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu S…  

Yurtdışından Posta veya Kargo ile Yapılan Başvurular

Yurtdışından Posta veya Kargo ile Yapılan Başvurular T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : 15591373-010.9…  

VUK 515 – Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 515)

VUK 515 – Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 515 10 Ocak 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31004 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı…  

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark