Archive for the ‘Genel’ Category

Ödenen Sigorta Primlerinin Kullanılan Kredilerin Faizlerine Mahsup Edilmesi

İlave İstihdam Sağlayan İşverenlerin Ödedikleri Sigorta Primleri Kullandıkları Kredilerin Faizlerinden Düşülecektir. ÖDENEN SİGORTA PRİMLERİNİN KULLAN…   

Vergi Takvimi Haziran 2021

Vergi Takvimi Haziran 2021 İlk Tarih Son Tarih VERGİLER/HARÇLAR/BİLDİRİMLER VE DİĞERLERİ 01/06/2021 09/06/2021 16-31 Mayıs 2021 Dönemine Ait Noterlerc…  

Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması

Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması 21/4/2017 Tarihinde Paris’te İmzalanan “Finansal Hesap Bil…  

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantıları 29 Mayıs 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31495 Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 28/11/2012 tarihli ve 2848…   

SMMM Veri İhlali Durumu

Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – ………………..  (Serbest Muhasebeci Mali Müşavir) Bilindiği üzere, 6698 sayıl…  

CE İşareti Yönetmeliği (Karar Sayısı: 4021)

CE İşareti Yönetmeliği (Karar Sayısı: 4021) 27 Mayıs 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31493 Karar Sayısı: 4021 Ekli ““CE” İşareti Yönetmeliği”nin yürür…  

Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3)

Özel Tüketim Vergisi (III)  Uygulama Değişiklik (Seri No: 3) 27 Mayıs 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31493 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi…  

SGK Genel Yazı 25177622 – Hatalı Teşvik Döneminin Geçici Olarak Hatalı Teşvik Listesinden Çıkarılması İşlemleri

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : E-41481264-207.02-25177622 Tarih: 24.05.2021 Konu: Hatalı Teşvik Dönemi…  

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark