Archive for the ‘Genel’ Category

e-Arşiv, e-Fatura, e-SMM İptal, İhtar/İtiraz Bildirim Kılavuzu

e-Arşiv, e-Fatura, e-SMM İptal, İhtar/İtiraz Bildirim Kılavuzu e-Arşiv Uygulamaları (e-Arşiv, e-Fatura, e-SMM) İptal, İhtar/İtiraz Bildirim Kılavuzu M…  

İnteraktif Vergi Dairesi Broşürü Yayınlandı

İnteraktif Vergi Dairesi Broşürü Yayınlandı Mükelleflerimizin, vergi dairesine gitmeden 200’ü aşkın vergisel işlemi 7 gün 24 saat kolay, hızlı ve güve…   

Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

BES Bireysel Emeklilik Sistemi Değişiklik 06/05/2021 06 Mayıs 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31476 Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetl…   

Gelir ve Kurum Geçici Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatıldı

Gelir ve Kurum Geçici Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatıldı T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı VERGİ USUL KANUNU S…  

SGK Genelgesi 2021/14 – 4447/Geçici 30 Prim Desteği

SGK Genelgesi 2021/14 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : E-41481264-207.02-24595080 Tarih: 30.04.2021 Konu…  

7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 3 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) Bendinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

7226 Sayılı Kanunun Geçici 3 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) Bendinin Uygulanması 30 Nisan 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31470 (Mükerrer) Tic…   

Çalışma İzin Görev Belgeleri Süresi Uzatıldı

Çalışma İzin Görev Belgeleri Süresi Uzatıldı Bakanlığımız tarafından Çalışma İzinleri Görev Belgeleri genelgesi yayımlandı. Genelgeye göre; muafiyet k..  

SGK Genel Yazı – 17256 ve 27256 Kanun Numaralı Destek Uygulamaları

SGK Genel Yazı – 17256 ve 27256 Kanun Numaralı Destek Uygulamaları T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı…  

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark